Začinske smeše i ekstrakti- TRUMF

Kompanija Trumf International s.r.o. iz Češke, specijalizovan za razvoj, proizvodnju i prodaju začinkih smeša namenjena  prehrambenoj industriji (mesna industrija, konditroska industrija, mlečna industrija i dr.) i HoReCa.
Pored začinskih smeša u ponudi imaju široku paletu ekstrakta začina.
Proizvodi konstantnog kvaliteta poseduju svu potrebnu dokumentaciju ISO standarde HCCP certificate o bezbednosti  overenja o poreklu I o izvršenim laboratorijskim pregledima.

EKSTRAKTI začina su potpuno sterilni i sa aspekta mikrobiologije korisćenjem istih ste potpuno bezbedni .Obeležja koja nose ekstrakti znače koju količinu prirodnog začina u potpunosti zamenjuje određeni ekstrakt.

 

 


Na vrh strane